1. Identificació del lloc web

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web:

Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central

Centre Cultural el Casino, Passeig Pere III, 27 – Baixos 08241 Manresa (Barcelona)
NIF. P5800009B
Correu electrònic: contacte@tavcc.cat
Nom de domini: https://www.tavcc.cat

Condicions d’ús del lloc web

2. Atribució de la condició de la persona usuària del lloc web

La utilització de www.tavcc.cat (d’ara endavant, el lloc web) li atribueix la condició la persona usuària del lloc web i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (d’ara endavant, “TAVCC”) en el moment mateix en què la persona usuària accedeix al lloc web. En conseqüència, la persona usuària ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que poden ser objecte de modificacions.

La TAVCC es reserva el dret de modificar les condicions d’ús del lloc web. És obligació de la persona usuària revisar periòdicament les presents condicions.

3. Objecte

Les presents condicions d’ús pretenen regular l’accés de les persones usuàries i la navegació posterior pel lloc web. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre les persones usuàries i la TAVCC quan els primers utilitzin el lloc web ofert pel TAVCC per qualsevol tipus de finalitat

4. Obligacions de les persones usuàries

Accés i utilització del lloc web:

La visita i la consulta d’informació del lloc web, té caràcter gratuït per a totes les persones usuàries.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

la persona usuària es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició de les persones usuàries al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d’ús) i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic

5. Propietat intelectual

La TAVCC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del TAVCC.

Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d’aquesta sense l’autorització prèvia i per escrit del TAVCC. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del TAVCC.

La persona usuària s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà la persona usuària i no la TAVCC de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se al TAVCC per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas en que una persona usuària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l’incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d’altres drets, haurà d’enviar un correu electrònic a contacte@tavcc.cat informant a la TAVCC dels els següents punts:

Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic
Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta activitat;
En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits.
Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

La TAVCC procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de caràcter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al que s’accedeix mitjançant l’ús del lloc web és propietat del TAVCC o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6. Protecció de dades personals i confidencialitat

En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, la TAVCC, com a responsable del tractament, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel lloc web i/o mitjançant l’emplenament de formularis ubicats en aquest, només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del lloc web, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar la seva experiència la persona usuària i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del lloc web. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

La TAVCC garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en què la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat necessàries i adequades per aquest propòsit.

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en la TAVCC eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti la persona usuària a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, la persona usuària garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als serveis que ofereix la TAVCC. D’igual forma, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada al TAVCC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de la persona usuària. la persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al TAVCC o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se al TAVCC enviant un correu electrònic a dpd@tavcc.cat o bé a través dels formularis que es troben a la seu elèctronica.

Per a més informació sobre la nostra política de protecció de dades consulti la nostra “Política de Privadesa”, a la pestanya superior annexa.

7. Responsabilitat dels continguts

La TAVCC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l’edició dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La TAVCC no serà responsable de la informació que es pugui obtindre a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.

La TAVCC no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. La TAVCC tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que pogueren estar-hi vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

La TAVCC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La TAVCC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els termes i l’ús del lloc web del TAVCC o qualsevol servei que ofereixi la TAVCC, seran regits i interpretats d’acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l’ús d’aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

En compliment del que es disposa en l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (d’ara endavant, TAVCC), li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l’emplenament dels formularis del lloc web seran objecte de tractament per part de la TAVCC, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferts per la TAVCC, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del lloc web i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba de complimentar.

Com utilitzem les seves dades?

Utilitzem la informació de la qual disposem, segons les seves decisions, per tal de proporcionar-li un servei de qualitat, així com per assegurar el funcionament del mateix. La informació proporcionada també li servirà per accedir i utilitzar el nostre lloc web i proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

A més utilitzem la informació de la qual disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en la TAVCC eviten l’alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-li quan es posa en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

La persona usuària, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consenteix expressament a que des de la TAVCC li remeti un NEWSLETTER (butlletí informatiu) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, a més d’informar-li sobre les nostres polítiques i condicions.

Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

Quina informació recollim?

El tipus d’informació recollida per la TAVCC depèn de l’ús que vostè faci del lloc web, la informació sobre la informació que recopilem i com eliminar-la la trobarà a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política de Privadesa.

 • Recopilem la informació que ens proporciona quan navega pel nostre lloc web, específicament les dades d’identificació i registre inclosos en formularis o dades i missatges que ens comuniqui mitjançant els mateixos. Aquestes dades poden incloure: el seu nom i cognoms i correu electrònic a més d’altres dades necessàries per processar la seva sol·licitud o comunicació.
 • Podem rebre informació identificativa quan ens enviï un correu electrònic o quan contacti amb nosaltres.
 • Podem rebre, actualment o en un futur, informació identificativa quan accedeixi o iniciï sessió a una altra pàgina, com per exemple una xarxa social, des del nostre lloc web. Això pot incloure text i/o imatges de la seva Informació Personal Identificable disponible en aquestes terceres pàgines.
 • En cas que el nostre lloc web li doni la possibilitat, ara o en el futur, de pagar per serveis oferts per la TAVCC utilitzant una targeta de crèdit a través de proveïdors que realitzen la tramitació de pagament a través de tercers, és important que sàpiga que el nostre proveïdor de serveis, no la TAVCC, serà qui reculli i processi la informació de la seva targeta de crèdit.

La resposta als formularis plantejats per rebre informació dels serveis oferts per la TAVCC, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, és totalment potestativa. No obstant això, la negativa la persona usuària a facilitar determinades dades, podrà impossibilitar la prestació dels serveis oferts per la TAVCC.

Li informem que també utilitzem (o podem utilitzar) cookies mentre visita el nostre lloc web. Per a més informació sobre el nostre ús de cookies, si us plau, dirigeixi’s a la nostra Política de Cookies.

D’on procedeix la informació recollida?

La informació que recollim mitjançant el lloc web prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d’accés públic.

Quina base legal ens legitima per tractar les dades recollides?

La base legal per al tractament dels seves dades és la següent:

 • El consentiment prestat mitjançant l’acceptació expressa de la present Política de privadesa, el qual pot revocar a qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigeixi’s a l’apartat relatiu a l’exercici de drets d’aquesta Política.
 • L’execució del contracte en el qual vostè és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.
 • El compliment d’obligacions legals de la TAVCC.
 • El compliment de la missió en Interès públic de la TAVCC.

Conservem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari pel compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps pel qual conservem les seves dades dependrà de les finalitats per les quals són recollides i el compliment d’obligacions legals de la TAVCC. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigeixi’s a l’apartat referit a l’exercici de drets de la present Política de Privadesa.

Com actualitzar la seva informació?

Tota la informació que faciliti la persona usuària a través del registre o emplenant els formularis del lloc web haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de la persona usuària mantenir tota la informació facilitada a la TAVCC permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de la persona usuària. la persona usuària serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a la TAVCC o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem comuniqui de forma immediata a la TAVCC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat de que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.

Com pot exercir els seus drets?

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, vostè disposa dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si en la TAVCC estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals de què disposem relatives a la seva persona.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si la mateixa és errònia o demanar la supressió de les dades que la TAVCC disposa quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejades pel compliment d’obligacions legals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, per exemple, té dret a limitar el tractament de les seves dades per a finalitats de màrqueting, podent comunicar-se amb nosaltres perquè es doni de baixa la seva subscripció al NEWSLETTER o comunicacions comercials. En aquest cas, només conservarem les dades per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment a qualsevol moment, per exemple, pot demanar a la TAVCC que deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, la TAVCC deixant de tractar les dades excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa enfront a possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet la normativa de protecció de dades.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, la TAVCC posa a la seva disposició la bústia contacte@tavcc.cat des d’on el Delegat de Protecció de Dades l’atendrà.

Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol matèria relacionada amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del seu web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment/per correu a les oficines del Registre tot adjuntant còpia del seu document d’identitat.

Transferim o cedim les seves dades a tercers?

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, a excepció dels possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta un servei a la nostra entitat).

La TAVCC pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

Per a la seva comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen organitzadors diferents (“Pàgines de tercers”). No divulguem la seva informació a aquestes Pàgines de tercers sense el seu consentiment.

Tot i això, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d’aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d’una d’aquestes Pàgines de tercers, hauria de revisar la Política de Privadesa publicada a l’altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i utilitza les seves dades personals.

La Taula d’Arts Visuals de la Catalunya Central (d’ara endavant TAVCC) ha desenvolupat aquesta política per informar-te de què és una cookie, quines utilitzem en aquesta web i ajudar-te a poder gestionar-les segons sigui del teu interès.

Amb la seva visita a la nostra web està sent informat de l’existència de cookies i de la present política de cookies. Amb la mera navegació estàs consentint la instal·lació de les cookies informades (tret que hagi modificat la configuració del seu navegador per rebutjar cookies).

Una “Cookie” és un petit arxiu de text que un lloc web emmagatzema en el navegador de la persona usuària. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web i són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius.

Les cookies s’utilitzen per exemple per gestionar la sessió de la persona usuària (reduint el nombre de vegades que ha d’incloure la seva contrasenya) o per adequar els continguts d’una pàgina web a les seves preferències. Les cookies poden ser de “sessió”, per la qual cosa s’esborraran una vegada la persona usuària abandoni la pàgina web que les va generar o “persistents”, que romanen en el seu ordinador fins a una data determinada.

Aquest document d’“Ús de Cookies” està subjecte a actualitzacions periòdiques. El seu propòsit és ajudar-lo a comprendre l’ús que la present pàgina web fa de les cookies, la finalitat de les cookies utilitzades, així com de les opcions que la persona usuària té a la seva disposició per gestionar-les.

L’ús d’aquesta web amb la funcionalitat del navegador habilitada per acceptar cookies, implica l’acceptació per part de la persona usuària de la tecnologia cookie.

Exemples de tipus de cookies:

Cookies d’ús intern

Són cookies d’ús intern, les imprescindibles per al funcionament d’una web, com per exemple aquelles que permeten l’autenticació o el manteniment de la sessió de la persona usuària registrat quan navega per la pàgina. La desactivació d’aquestes cookies impedeix el funcionament correcte d’algunes de les funcionalitats de la web.

Cookies Analítiques

S’utilitza cookies analítiques per recaptar estadístiques sobre l’activitat de la persona usuària a la web i l’activitat general d’aquesta. La informació recopilada és anònima i permet optimitzar la navegació per la pàgina web i garantir el millor servei a la persona usuària. La persona usuària pot excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d’exclusió facilitats per les eines analítiques.

Cookies de tercers per a la gestió d’espais publicitaris

Són cookies emmagatzemades per terceres parts que gestionen els espais publicitaris que les persones usuàries visualitzen en accedir a la web. Aquestes cookies permeten mesurar l’efectivitat de campanyes en línia, proporcionar a la persona usuària informació del seu interès i oferir-li continguts publicitaris de la seva preferència. De conformitat amb les seves pròpies polítiques, alguns gestors de publicitat poden utilitzar les cookies anònimes per mostrar anuncis del seu interès quan visiti altres pàgines web. No obstant això, les persones usuàries poden gestionar l’acceptació o no d’aquestes cookies mitjançant la configuració del seu navegador.

Garanties i opcions sobre les cookies

Durant la instal·lació o posada al dia del navegador, la persona usuària té la possibilitat d’acceptar o rebutjar la instal·lació de cookies, o bé rebutjar la instal·lació d’un determinat tipus de cookies, com les cookies de publicitat i de tercers. A més, després de cada sessió pot eliminar totes o algunes de les cookies emmagatzemades.

La persona usuària pot activar:

 • La navegació privada, mitjançant la qual el seu navegador deixa de guardar l’historial de navegació, contrasenyes de llocs web, cookies i una altra informació de les pàgines que visita, o
 • La funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per exemple, servir-li publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Li recomanem que consulti l’ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions sobre com gestionar les cookies. Tingui en compte que el bloqueig de cookies pot afectar a totes o algunes de les funcionalitats de la nostra web.

Nom de Cookie Tipus de cookie Temps de caducitat Descripció
PHPSESSID Cookie de sessió La sessió Aquesta cookie és utilitzada pel llenguatge d’encriptat PHP per permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades en el servidor web. Aquesta cookie és essencial per al funcionament de la web.
_ga Cookie analítica (de tercers) 2 anys des de la creació o modificació S’utilitza per diferenciar entre les persones usuàries i sessions. La cookie es crea en carregar la llibreria javascript i no existeix una versió prèvia de la cookie _ga. La cookie s’actualitza cada vegada que envia les dades a Google Analytics.
_gid Cookie de sessió A les 24 h des de l’última actualització Es fa servir per distingir els usuaris. Google Analytics.
displayCookieConsent Cookie persistent 1 any des de la creació o modificació Detecta si la persona usuària ha acceptat la política de cookies de la web i per tant no és necessari tornar a mostrar el missatge relacionat amb el mateix.

Xarxes Socials

Cookies de complements externs de continguts i Cookies utilitzades per xarxes socials:
En altres llocs que no pertanyen a la TAVCC i instal·len cookies de tercers a tots els seus visitants, encara que no sigui la persona usuària registrada en les corresponents plataformes:

Aquesta informació la utilitzem per millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei a les persones usuàries que ens visiten.
Per permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu equip pots fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.
Per exemple pots trobar informació sobre com fer-ho en el cas que usis algun d’aquests navegadors: