Project Description

Amb el nom de Foto Art Manresa es constitueix una associació de caràcter artístic que tindrà per objecte el foment de la imatge sensible en totes les seves manifestacions.

Els orígens de Foto Art Manresa es remunten a una altra organització que tingué la seva màxima activitat entre el 1960 i el 1970. Era el Foto Club Manresa, que actuava com a secció del Centre Excursionista de la Comarca del Bages i de la qual n’havíem format part força dels socis fundadors del Foto Art Manresa.

Casal de les Escodines, C/ St. Bartomeu 50, Manresa – www.fotoartmanresa.cat/index.php/ca/ Save