Project Description

El Grau en Educació Infantil forma professionals de l’educació per intervenir amb infants de 0 a 6 anys. L’objectiu és que els titulats siguin capaços de planificar, desenvolupar i avaluar activitats educatives de manera coparticipada amb les famílies i la resta d’institucions de la comunitat.

www.fub.edu/grau-en-educacio-infantilblocs.umanresa.cat/educaciofub