Qui som i què fem

Qui som i què fem2021-11-18T08:32:51+00:00
La Taula de les Arts visuals de la Catalunya Central (TAVCC) és un òrgan permanent, independent, consultiu, d’assessorament i d’intercanvi que té com a objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d’arts plàstiques i creació contemporània en el marc geogràfic de la Catalunya central.

La Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAVCC) va néixer l’any 2014 com a un òrgan permanent, independent, consultiu, d’assessorament i d’intercanvi que té com a objectiu promoure, difondre i coordinar propostes d’arts plàstiques i creació contemporània.

L’integren entitats i representants de projectes singulars l’àmbit d’actuació de les quals està centrat en les arts plàstiques i visuals dins el marc geogràfic de la Catalunya Central. La voluntat de la TAVCC és el servei públic, sent els seus membres persones jurídiques o físiques relacionades amb la recerca, formació, difusió o producció artística, que ofereixen recursos, mitjans i recolzament als processos de producció en l’àmbit de la creació.

Amb la creació de la TAVCC es crea també una plataforma conjunta davant de l’administració per a poder incidir directament en les polítiques culturals de la Catalunya Central, ajudant a l’elaboració d’actuacions públiques de gestió cultural en el camp de les arts visuals.

Al llarg dels més de 5 anys de vida de la TAVCC s’han creat i s’ha intervingut en moltes propostes descentralitzadores dels espais tradicionals i dels equipaments habituals per a les arts plàstiques, cercant nous públics a través de diferents programes que, poc a poc, han anat consolidant-se.

OBJECTIUS

DE LA TAVCC

Suport a la creació

La riquesa artística del territori la fan els seus creadors i agents, volem esdevenir una plataforma de suport per a tots ells.

Fomentar la participació

Projectes que treballen aspectes de la producció i la difusió artística, englobant la participació de diferents agents.

Articular els diferents àmbits

Articular les funcions de formació, investigació, creació i difusió en el sector de les arts visuals contemporànies.

Ser vehicle d’interacció

Vehicular la interacció dels agents creadors del territori en relació a d’altres projectes de la Catalunya central.

Suport als membres

Es busca facilitar l’accés dels creadors, formadors, difusors i investigadors a eines i espais de trobada social i professional.

Vertebrar el sector

S’ha creat una xarxa d’agents que es dediquen a la producció i/o difusió de les arts visuals a la Catalunya Central.

Crear nous públics

L’objectiu dels projectes propis és fer accessibles les pràctiques artístiques contemporànies a la societat.

MEMBRES

DE LA TAVCC

Load More Posts

RECULL

DE PREMSA

Load More Posts